ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563

          Thailand Training Centerเปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563
          ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ , รวมถึงใช้คำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบได้
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          - System Engineer
          - System Administrator
          - Database Administrator
          - IT Manager
          - ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน linux/unix

          ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้
          เดือน มีนาคม 2563
          Linux/Unix Administrator for Beginner
          เริ่มอบรมวันที่ 23 - 25
          ค่าอบรม 25,000 บาท / ท่าน

          เดือน กันยายน 2563
          Linux/Unix Administrator for Beginner
          เริ่มอบรมวันที่ 10 - 11 , 14
          ค่าอบรม 25,000 บาท / ท่าน

          เดือน ธันวาคม 2563
          Linux/Unix Administrator for Beginner
          เริ่มอบรมวันที่ 11 , 14 - 15
          ค่าอบรม 25,000 บาท / ท่าน

          รายละเอียดเพิ่มเติม
          1.Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
          2.ในกรณีผู้อบรมไม่สามารถเข้าอบรมตามตาราง Training 2020
          ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ
          3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกท่าน
          4.ผู้เข้าอบรมต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม
          5.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน
          เงื่อนไขการชำระเงิน
          1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
          2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
          3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
          ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          คุณอภิรัฐ โสภณมณี
          Mobile : 089-408-6789
          ID Line : thaitc
          E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
          http://www.thailandtrainingcenter.net

          #Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unix #Backup #Recovery #PL #SQL #RMAN
          #Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #KnowOracle #Administration #Administrator #อบรมออราเคิล #อบรมสัมมนา #OracleLinux #Oracleunix #SystemAdministration #LinuxAdministratorforBeginner #UnixAdministratorforBeginner