ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

โครงการชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 23

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

          ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)
 
          หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม 2563
          ดาวโหลดใบสมัคร
             - http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7434.pdf
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พี่อู๋)
          - โทร 053-942813
          - โทรสาร 053-221448
          - e-mail : facmu17@gmail.com
          - facebook : ชิมลางสถาปัตย์
          - website : www.arc.cmu.ac.th