ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Designing Your Family Business ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้

          ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอนาคตธุรกิจครอบครัวให้แข็งแกร่งมั่งคั่งและเติบโตอย่างยั่งยืน
          ผู้จัดงานใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา และ Workshop "Designing Your Family Business ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้" เพื่อทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับมุมมองธุรกิจครอบครัวให้มีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยหลักสูตรตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ปลดล็อคและสามารถออกแบบธุรกิจครอบครัวให้เหมาะสมในแบบฉบับของตัวเอง งานนี้…ห้ามพลาด!
          กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada ห้อง PRIZE ชั้น 2
          สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ - 13 มีนาคม 2563
          อ่านรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.eventpop.me/e/8248-designingyourfamilybusiness
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel. 061-816-1661 E-mail: info.famzgroup@gmail.com