ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: สจล. เดินหน้าปรับโครง พร้อมวางเข็มทิศการศึกษาไทย กับแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ FAM to FAMOUS สู่ระดับอาเซียนและระดับโลก

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง (คนกลาง) คณบดีคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโลกแห่งการศึกษาใหม่ในยุค 4.0 มุ่งปรับภาคการศึกษาของคณะการบริหารและจัดการกับแนวคิด Faculty of Administration and Management (FAM) ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญที่ก้าวสู่การศึกษาแห่งอนาคต "We Develop People, People Develop Country" โดยมุ่งเป้าหมายที่ชัดเจน กับหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการศึกษาตามแนวทางที่วางไว้ คือ "นำมหาวิทยาลัย และ คณะ ออกไปหาเด็ก และ สังคม" สู่ระบบที่มีศักยภาพทัดเทียมระดับนานาชาติ ณ ทรู ดิจิตอล พาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้