ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 2

          เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 2
          วันที่ฝึกอบรม 13 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563
          อบรม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟดพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ กรุงเทพ (ลงรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ทางออก 5)
          รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2563
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 - 655 - 1120