ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

โครงการ THE POWER อมรม สัมมนาฟรี จากกระทรวงอุตสหกรรม

          ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว 10-17 มกราคม 2563 / ประกาศผล 22 มกราคม 2563

          หลักสูตรการเรียนดีดี จากโครงการ "The Power" ปลุกพลังเปลี่ยนโลกธุรกิจให้วิสาหกิจชุมชนและ OTOP โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
          หลักสูตรเรียน 10 วัน พร้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมฯ
หลักสูตร The Power แบ่งการเรียนเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
          1. พัฒนาวิสัยทัศน์ โดยแบ่งตามศักยภาพของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเป็น 2 ด้าน คือ Product Power และ Human Power ซึ่งจะมีโค้ชหลักที่จะมาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผปก.ขาดและดึงศักยภาพผ่านการอบรมและworkshop
          2. นำวิสัยทัศน์ของธุรกิจและตัวตน มาทดลองพัฒนาองค์ความรู้ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่
          3. คัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปทดสอบตลาดในประเทศ
          ***พิธีเปิดหลักสูตรพร้อมสัมมนา วันที่ 4 ก.พ. 63***
          การเรียนห้วงที่ 1: วันที่ 4-8 ก.พ. / ห้วงที่ 2: วันที่ 24-26 มี.ค. / ห้วงที่ 3: วันที่ 13-14 พ.ค.
และการทดสอบตลาด (จะแจ้งวันและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)
          คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ระดับดาว 3 ดาว ขึ้นไป ทุกประเภทสินค้า สินค้า อาทิ ของใช้ของตกแต่ง แฟชั่น อาหาร เครื่องดื่ม สปา ฯลฯ
          สมัครออนไลน์ได้ที่ http://opn.to/a/rbsS7 และส่งเอกสารคุณสมบัติประกอบการพิจารณาที่ อีเมล: dip.thepower@gmail.com
          ติดต่อสอบถาม โทร: 06 4885 8024, 08 4124 0923 ไลน์: dip.thepower อีเมล: dip.thepower@gmail.com
          เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/dip.thepower/