ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2563

          โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล หรือ TIS จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด อาชีพที่ฉันอยากเป็น ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้นล่าง และลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ของอาคารพฤหัสจรัสแสง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
          การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนั้น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ตลอดจนให้เด็กตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญของตนเอง รวมถึงการฝึกให้เด็กรู้จักคิดเป็น มีการวางแผนงาน ช่วยเหลือตนเอง และ สังคมได้ สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย อีกด้วย
          สำหรับกิจกรรม ที่ โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จึงได้กำหนดกิจกรรมขึ้นเป็น 5 เกมส์ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมส์เหมือนกัน แต่จะต่างกันที่กติกาการเล่น ที่ปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เกมส์ปาเป้า เกมส์โยนห่วง เกมส์ส่งหนังยางโดยใช้หลอด ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ และการมีสมาธิของเด็ก รวมถึงการฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ เกมส์ต่อตึกด้วยหนังสือพิมพ์ เป็นเกมส์ที่นอกจากฝึกให้เด็กได้ฝึกสมาธิ ความอดทน ความพยายาม ความสามัคคี รวมถึงการช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่ม นอกจากนั้น ก็ยังมี เกมส์อาชีพน่ารู้ ซึ่งเป็นเกมส์ ที่เป็นธีมหลักของการจัดกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้แต่งตัวเป็นอาชีพที่ตัวเองอยากเป็น และตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากเป็นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการจัดกิจกรรมเด็กๆจะได้จับสลากของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นล้วนสร้างความสุขและความสนุกสนาน ให้เด็กทุกคนได้เป็นอย่างดี