ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุนร่วมพัฒนาช่างเทคนิควิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจำปี 2562

          นายจิร โชตินุชิต ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุน มูลค่า 1,000,000 บาทให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งเป็นต้นแบบระบบทวิภาคีในการร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยมีนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์