ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท ทั้งภาคปกติ (วันธรรมดา) และภาคพิเศษ (เรียนเสาร์อาทิตย์)
          รับสมัคร รอบแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563 สอบข้อเขียนรอบแรก เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.inmu2.mahidol.ac.th/foodsafety/?p=138374
          สอบถามเพิ่มเติม: dunyaporn.tra@mahidol.edu, donnapa.klo@mahidol.ac.th
          สมัครสอบเข้า ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
          ภาคพิเศษ: https://bit.ly/2qbWeLd
          ภาคปกติ: https://bit.ly/34AxISR
          *ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษก็สมัครได้ สอบเข้ามาเรียนได้แล้วแล้วค่อยนำคะแนนมายื่นก็ได้"
          *ภาคปกติ และภาคพิเศษมีทุนการศึกษาแรกเข้าสำหรับผู้ทำคะแนนสอบเข้าได้สูงสุด