ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ดร. นริสา เชื้อวิดุล-ออ เจ้าของรางวัล Women in Tech Global Award Start Up 2019 บรรยายประสบการณ์การทำธุรกิจ Start Up ในต่างแกน ให้นิสิต CUTIP จุฬาฯ

          ดร. นริสา เชื้อวิดุล-ออ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ สาขา Women in Tech Global Award Start Up 2019 ภายใต้โปรเจค KogoPAY ที่ส่งเสริมให้คนรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นผ่านเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ แรงบันดาลใจและแนวคิดของการตั้ง KogoPAY บริษัท Start UP โมบายเพย์เมนท์ ที่จะเปิดตัวที่อังกฤษ และยุโรปในต้นปี 2563 ตลอดจนประสบการณ์การทำ Start Up ในต่างแดน และแนวคิดเกี่ยวกับ โอกาสในการทำธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกของคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิง ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUTIP ในงาน TIP Forum ครั้งที่ 5 ณ ที่ทำการหลักสูตรฯ ชั้น 14 อาคารจัสตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย