ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นิติศาสตร์ ม. ศรีปทุมชลบุรี จัดกิจกรรมศาลจำลอง

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรมศาลจำลอง การพิจารณาพิพากษาคดีในศาล เพื่อฝึกทักษะการใช้เหตุผลและการว่าความและวิพากษ์ ตีแผ่ประเด็นกฎหมาย โดยได้รับเกียรติจาก ทนายภูดิท โทณผลิน และทนายอนุชา เพชรศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ประเด็นกฎหมาย ณ ห้อง ศาลจำลอง ชั้น 8 อาคาร ดร.สุขมาลินี พุคยาภรณ์ มหามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี