ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เรียนรู้ก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ กับ นศ.การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ม.ศรีปทุม โดย เจ้าของธุรกิจมืออาชีพ

          คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดโครงการ BUSINESS PROFESSIONAL เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ถ่ายทอดความรู้ "ก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอนที่ 2" โดย เจ้าของธุรกิจ ตัวจริง เสียงจริง          
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติด้านบริหารธุรกิจ ด้วยถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ " ก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอนที่ 2 "โดยได้รับเกียรติจาก คุณชุติกาญจน์ กาญจนพัชร เจ้าของธุรกิจตัวจริงเสียงจริง ผู้จัดการบริษัท สบู่ผลไม้ แอรี่ จำกัด มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Startup) ให้แก่นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับฟัง          
          นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Mind map พร้อมทั้ง Workshop ด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดทำ Mind map ธุรกิจสมัยใหม่ที่ลูกค้ารุ่นใหม่ต้องการร่วมกันอีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ณ ห้องเรียนชั้น 9 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)