ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมเก็บเศษขยะกระทง และทำความสะอาด วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

          นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ เก็บกวาดขยะเศษกระทง ทำความสะอาด บริเวณภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะบัญชี ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด เก็บเศษขยะ เศษกระทง ภายในบริเวณโดยรอบ เขตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ เนื่องจากทางวัดได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งคณะบัญชี SPU ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาคณะบัญชี เป็นผู้มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ มีความสมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา