ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่และซอสกะเพราของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่1/2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี