ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DPU จัดพิธีมอบรางวัล นศ.นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34 “รางวัลการันตีคุณภาพ”

          ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดีและมีผลการเรียนดี ซึ่งผู้ชนะเลิศรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ได้ทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท รับโล่พร้อมสายสะพาย ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
          โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 56 คน เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่พร้อมไปด้วยคุณสมบัติ องค์ประกอบคุณธรรม 9 ประการซึ่งบันฑิตหรือนักธุรกิจพึงมี ประกอบด้วย ความรู้เรื่องวิชาดี มีความรู้หรือวิชาการต่างๆด้านธุรกิจดี มีความสามารถปรับใช้ความรู้นั้นๆได้ มีความคิดก้าวหน้า มีความขยันเอาใจใส่ และอดทน มีมารยาทอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักใช้โอกาส และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้มีการอบรมประเมินทักษะ 6 ด้าน อาทิ ความเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
          การประกาศผลรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานการมอบรางวัล ผลออกมาปรากฎว่าผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ นักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายหญิง ได้แก่ อัจฉราพรรณ ประทุมมณี สาขาการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE ส่วนรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายชาย ได้แก่ พีระพล บูรณะมนตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ และในช่วงท้าย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาที่เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          อัจฉราพรรณ ประทุมมณี และ พีระพล บูรณะมนตรี ผู้คว้ารางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้ว่า "ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้ เพราะทุกคนทุ่มเทกันมากจริงๆ พอได้แล้วรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก โครงการนี้ช่วยให้เราได้มีความรู้ในเรื่อง DPUCORE เสริมทักษะทั้ง 6 ด้านของการเป็นผู้ประกอบการ แล้วเราก็จะอยากฝากข้อคิดสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะสมัครร่วมประกวดนพรัตน์ทองคำในปีหน้า กิจกรรมอาจจะเป็นวิชาการ แต่ว่าสิ่งที่ได้ทำนั้นทำให้เราสนุกแถมยังได้เพื่อนๆ ได้ความรู้ใหม่ ได้เข้าใจมหาวิทยาลัยรวมถึงทำให้เราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วย"