ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน SPU Library Days 2019 ครั้งที่ 1

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ "SPU Library Days 2019" ครั้งที่ 1
          รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี และอาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน SPU Library Days 2019 โดยมี ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ พบกับบูธหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง และภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า ตุ๊กตา ขนมเค้ก ฯลฯ ในราคาถูก!! พร้อมลุ้นรับรางวัลฟรี!! เมื่อซื้อหนังสือภายในงานครบทุกๆ 200 บาท .ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน B และ C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยงานจัดขึ้นระหว่าง เวลา 09.00 - 17.00 น. ในวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562