ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

          เดือน พฤศจิกายน
          1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration)
          เริ่มอบรมวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562
          ราคา 10,000 บาท/ท่าน
          2.รหัสวิชา 1Z0 - 071 (SQL Fundamentals)
          เริ่มอบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
          ราคา 6,000 บาท/ท่าน

          เดือน ธันวาคม
          1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration)
          เริ่มอบรมวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562
          ราคา 10,000 บาท/ท่าน
          2.รหัสวิชา 1Z0 - 071 (SQL Fundamentals)
          เริ่มอบรมวันที่ 21 ธันวาคม 2562
          ราคา 6,000 บาท/ท่าน

          โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )
          ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer - Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
ผลงานที่ผ่านมา : มีผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผ่าน OCA ได้เกินกว่า 15 - 20 คน คะแนนสูงสุดเต็ม 100%
ระยะเวลา : ระยะเวลาในการติวตั้งแต่ 1 - 3 วัน (ขึ้นกับจำนวนข้อสอบ) เริ่มติวเวลา 9.00 – 16.00 น.
          ลงทะเบียนติว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ          
          คุณอภิรัฐ โสภณมณี
          Mobile : 089-408-6789
          ID Line : thaitc
          E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
          http://www.thailandtrainingcenter.net