ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้

          คุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม "BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้" เพื่อส่งมอบสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และชุดเครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆโดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตธนบุรี ผู้แทนจากชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา