ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คว้ารางวัลชนะเลิศ UFLL 2019

          ทีมนักศึกษา LoveU3000 โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) ตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Unilever Future Leader's League (UFLL 2019) จากประเทศอังกฤษ โดยการแข่งขัน เป็นโครงการเฟ้นหาผู้นำนักการตลาดรุ่นใหม่ ผู้เข้าแข่งขันจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์แผนงานการตลาด และพัฒนาแคมเปญผ่านช่องทางสื่อต่างๆ รวมทั้งช่องทางดิจิตอลให้กับผลิตภัณฑ์ของ Unilever
ทีม LoveU3000 ประกอบไปด้วย
          1. นายจามร เจริญชีพ
          2. นางสาวณฐมน วินนาวรเวช
          3. นายสุกิจ หงส์นฤชัย