ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดแล้ว ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC)

          มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC)อย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย Auckland University of Technology (AUT) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนนักธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.นารถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นายเบน เบอโรวส์ ผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ศ.ไนเจล เฮมมิงตัน รองอธิการบดี และนายเลสเตอร์ คู ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก AUT และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) จตุจักร เมื่อเร็วๆ นี้
          ผู้สนใจสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tnzc.rmutt.ac.thหรือ www.facebook.com/TNZCentreหรือโทรศัพท์ 066 051 3377 / 0 2549 329