ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดงานสัมมนาเจาะลึกธุรกิจ Logistics และ E-commerce 2020

          คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับบริษัท FLASH EXPRESS จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา เจาะลึกธุรกิจ Logistics และ E-Commerce 2020 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้พบกับวิทยากรบริษัทยักษ์ใหญ่ คุณภาสกร ธรรมวรรณ์ Head of Customer Experience บริษัท Lazada ประเทศไทย จำกัด , คุณธนะสิทธิ์ ชัชวานิชกุลพัฒน์ ผู้จัดการภาค บริษัท Flash Express จำกัด และ Meet & Greet กับเต๋า ธนาพล คันทรง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงค์ 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
          การจัดงานสัมมนาเจาะลึกธุรกิจ Logistics และ E-commerce 2020 เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี กับ บริษัท Flash Express จำกัด ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ด้าน Logistics และด้าน E-commerce ที่ได้รับจากวิทยากร นำไปเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในอนาคต ก่อนที่นักศึกษาจะก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจ และเป็นนักธุรกิจในอนาคต จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รอดกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการปรับตัวของระบบ Logistics ที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าขาย Online ที่มีการบริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย (Last Mile Delivery) หรือการขนส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (end user) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการขนส่งที่สำคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ