ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

          คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2562 ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่เข้มข้นด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้ง Active Learning, Real-World Learning, Research-based Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 237, 570 ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.dpu.ac.th/graduat