ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมต้อนรับอดีตอธิการบดี และหัวหน้าภาคสาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัย STIE Perbanas Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี ,รศ. ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และอาจารย์ นันท์วดี ชัยจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับการเยี่ยมชมของ อดีตอธิการบดี Mr. Lutfi และ Dr. Burhan Udin หัวหน้าภาคสาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัย STIE Perbanas Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นได้ร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภายใต้ MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต วันพุธที่ 11 กันยายน 2562