ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เริ่มต้นแล้ว!!! ม.ศรีปทุม ชลบุรี กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก จัดโดย บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ MOU ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ ในด้านการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดชลบุรี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 10 กลุ่ม โดยมีทีมงานบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีก พร้อมกับให้รายละเอียดการแข่งขัน การบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 50 คน และได้มีการแบ่งกลุ่มและจับฉลากเลือกพี่เลี้ยงกับร้านค้าปลีก เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนการแข่งขัน ณ ชั้น 14 ห้องเรียน 1408 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี