ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: iSAB เปิดหลักสูตร “THE MASTER” รุ่นที่ 5 ระดมวิทยากรระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักบริหาร

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (กลาง) ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ประธานสถาบัน iSAB และนายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) จัดพิธีเปิดหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER" รุ่น 5 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน iSAB เพื่อผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม โดยมีเจ้าของธุรกิจ ทายาทผู้ประกอบการ ผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าอบรมกว่า 100 คน ณ อาคารบางกอกทาวเวอร์