ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นศ.วิศวกรรมระบบราง เข้ารับโอวาทอธิการบดี ม.ศรีปทุม ก่อนบินลัดฟ้าเข้าศึกษาระบบราง หูหนาน ประเทศจีน 1 ปี

          นักศึกษาวิศวกรรมระบบราง (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) SPU เข้ารับโอวาทจาก อธิการบดี ม.ศรีปทุม ก่อนเดินทางเข้าศึกษาเล่าเรียนวิศวกรรมระบบราง เป็นเวลา 1 ปี ณ Hunan Vocational College of Railway Technology ประเทศจีน
          (วันที่ 4 ก.ย.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง(โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU รุ่น 1 ชั้นปี 2 จำนวน 11 คน ประกอบด้วย นายชวนากรณ์ คำหอม ,นายเมธา ปุยงาม,นายพงศ์พันธ์ ภักดีพันธุ์,นายฐิติพงษ์ วิริยะ,นายสราวุธ ราชิวงศ์ ,นายอาทิตย์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล,นายปิยะภัทร แสงงาม ,นายภิเษก ทองสุข ,นายพรชัย แปงเครื่อง ,นางสาววรัทธนาณัญญ์ โอฬาร์พฤกษ์ ,นางสาวดนัยพร เสาวพงษ์ เข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยลัยศรีปทุม เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนยัง Hunan Vocational College of Railway Technology (HVCRT) มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี
          สำหรับการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนยัง Hunan ของนศ.วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุมในครั้งนี้ เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำความร่วมมือกับ Hunan Vocational College of Railway Technology และ Hunan Railway and Aviation Education Development Group มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งวิทยาลัยการขนส่งระบบรางอาเชียน (ASEAN Railway College) เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านการราง เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมจริงทั้งไทยและอาเซียน ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติไทยในเรื่องระบบราง และยุทธศาสตร์ชาติจีนเรื่อง One Belt One Road
          การที่ม.ศรีปทุมเลือกพันธมิตรประเทศจีน เนื่องจาก เป็นประเทศทีใหญ่ มีระบบรางที่เชื่อมโยงแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน และมีเทคโนโลยีด้านระบบรางในระดับแนวหน้าของโลก โดยเฉพาะ Hunan Vocational College of Railway Technology และ Hunan Railway and Aviation Education Development Group ถือเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศด้านระบบการรางในประเทศจีน และผลิตบุคลากรป้อนระบบรางในประเทศยุโรปและแอฟริกา ซึ่งเป็นระบบรางใหญ่ที่สุดด้วย ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริงอย่างแน่นอน