ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งฐานข้อมูล Oracle ที่เหมาะสมกับเครื่องมือที่มี
          วิธีการใช้ Utilize database advisors เพื่อปรับแต่งอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Oracle ในเชิงรุก
          การใช้ tools based onAutomatic Workload Repository เพื่อปรับแต่งฐานข้อมูล
          วินิจฉัยและปรับแต่งปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ SQL วินิจฉัยและปรับแต่งปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Instance ที่เกี่ยวข้อง การใช้ Enterprise Manager อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล Oracle
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          - Administrator
          - Database Administrator
          - ผู้ที่สนใจการปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบฐานข้อมูล
          ความรู้พื้นฐานก่อนเรียนหลักสูตรนี้
          - Oracle Database : Install and Upgrade Workshop
          - Oracle Database : SQL Tuning
          - Oracle Database : Introduction to SQL
          ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2562 ดังนี้
          เดือน ธันวาคม 2562
          เริ่มอบรมวันที่ 23 - 27
          ค่าอบรม 37,500 บาท / ท่าน
          เดือน มกราคม 2563
          เริ่มอบรมวันที่ 13 - 17
          ค่าอบรม 37,500 บาท / ท่าน
          รายละเอียดเพิ่มเติม
          1.หลักสูตรอบรม Performance Tuning ผู้อบรมสามารถเลือกวันได้ตามความต้องการ
          2.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
          3.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
          4.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
          ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          คุณอภิรัฐ โสภณมณี
          Mobile : 089-408-6789
          ID Line : thaitc
          E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
          http://www.thailandtrainingcenter.net