ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตร Aircraft Engineering and Maintenance : Airframe รุ่นที่ 1

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Engineering and Maintenance : Airframe รุ่นที่ 1 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นบุคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กทมฯ