ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CLEVERKIDS เปิดรับสมัคร คอร์สคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2562

          Cleverkids ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เป็นสถาบันที่เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครคอร์สคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี ด้วยหลักสูตรที่สนุกสนานในการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ ให้เด็กได้ปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
          หลักสูตร
          Camp1 เขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่ง 1 – 4 ต.ค. 62
          Camp2 ผลิตผลงาน Gif Animation 8 – 11 ต.ค. 62
          Camp3 ออกแบบฟอร์มและไซด์ 15 – 18 ต.ค. 62
          Camp4 สร้างแอพพลิเคชั่น 22 – 25 ต.ค. 62
          เวลาเรียน
          วันอังคาร – วันศุกร์ (วันละ 2.30 ชั่วโมง)
          รอบเช้า เวลา 9.30-12.00 น. / รอบบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.
          ราคาหลักสูตรละ 2,700 บาท (10 ชั่วโมง)
          *** สมัครเรียนก่อนวันที่ 15 กันยายน 62 รับส่วนลด 200 บาท
          สนใจจองห้องเรียน โทร 02-674-0957 , 097-984-4895