ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ PSM ครั้งที่ 11/2562

          สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น
          พลาดไม่ได้......... กับโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารสถานศึกษาแบบมืออาชีพ (Professional School Management : PSM) ครั้งที่ 11/2562 พบนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 17-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (7 วัน 5 คืน) ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ นครโอซาก้า-เมืองชิซุโอกะ และมหานครโตเกียว (www.facebook.com/lriinstitute)
          รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันวิจัยการเรียนรู้ 0-2996-9281-4 ต่อ 104 คุณภควัต เกตุอุ่น 08-6069-4567