ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ TBS – Dentsu X Thailand

          คณะพาณิชย์ฯ มธ. จับมือกับบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย์ฯ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็วๆ นี้
          บรรยายภาพ
          ลำดับจากซ้ายไปขวา 
          1. คุณนุชนาถ จันทราวุฒิกร ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
          2. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
          3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          ลำดับจากขวาไปซ้ายไป
          1. คุณสุจิตรา เกษสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) 
          2. คุณคาซูโอะ โคอิเคะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย)
          3. คุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย)