ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

          - โปรแกรมการทดลองเคมีสำหรับเด็ก ซึ่งดูแลโดยพนักงานของบีเอเอสเอฟ และนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
          - เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา มากกว่า 1 หมื่นคนในประเทศไทยได้เคยเข้าร่วมกิจกรรม บีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ
 
          บีเอเอสเอฟได้จัดกิจกรรมคิดส์แล็บ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ GrID: วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ KMITL Open House 2019 ซึ่งเด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมการทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาสาสมัครจากบีเอเอสเอฟและนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 700 คนเข้าร่วมในกิจกรรมคิดส์แล็บครั้งนี้
          "บีเอเอสเอฟ มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 4 – 'การศึกษาที่เท่าเทียม' เรามีความตั้งใจที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจในบทบาทของเคมีในชีวิตประจำวันของเราผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง" นายเพทรูซ อึ้ง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟ ในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์
          นอกเหนือจาก คิดส์แล็บ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บีเอเอสเอฟ ยังได้จัดกิจกรรมนี้ในอีก 2 แห่งคือ บูธ Virtual Kids' Lab ในส่วนของ German Pavilion ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และ บีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง บีเอเอสเอฟได้ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่คือ บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด ในการจัดกิจกรรมนี้และนับว่าเป็นครั้งแรกที่บีเอเอสเอฟได้จัดกิจกรรม คิดส์แล็บ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
          โปรแกรมออนไลน์ "BASF Virtual Kids' Lab" มอบโอกาสให้เด็กๆสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บ้านได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำลายทิ้งโดยเอนไซม์ (Enzymatic degradation) รวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายในอาหาร ผ่านการทดลอง "The Sweet Bread" ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคิดส์แล็บ ซึ่งก็คือ Dr. Bubbles เด็กๆสามารถสำรวจโลกแห่งเคมีได้ทุกที่ ทุกเวลา
 
          เกี่ยวกับบีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ
          การศึกษาคือปัจจัยสำคัญสู่อนาคตสำหรับเด็กๆ และการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ด้วยยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับสังคมของเรา บีเอเอสเอฟได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมให้เด็กเกิดความตระหนักในการค้นคว้า และวิธีการสอนและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ซึ่งช่วยให้เราพบกับความท้าทายในวันพรุ่งนี้และเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โปรแกรมบีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ เป็นโปรแกรมการศึกษาเคมีที่ มีการทำงานร่วมกัน สนุก และไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี เพื่อสำรวจโลกแห่งเคมีด้วยการทดลองปฏิบัติจริงที่ง่ายและปลอดภัย โปรแกรมนี้ได้จัดขึ้นในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ร่วมไปถึง สหราชอาณาจักรฯ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย และญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการริเริ่มขึ้นในปี 1997 ณ เมืองลุดวิกชาเฟ่น ประเทศเยอรมันนี
          เกี่ยวกับบีเอเอสเอฟในประเทศไทย
          บีเอเอสเอฟดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี โดยมีพนักงานจำนวน 632 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นส์การเกษตร เคมียานยนต์ เคมีเพื่อสุขภาพและโภชนาการ เคมีก่อสร้าง และ แพคเกจจิ้ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตในอีก 3 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนศูนย์ปฏิบัติการวิจัยสำหรับสีพ่นเคลือบและโพลียูรีเธนส์ที่จังหวัดสมุทรปราการ บีเอเอสเอฟมียอดขายในประเทศไทย 514 ล้านยูโรในปี 2561 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอเอสเอฟในประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ www.basf.com/th/

          เกี่ยวกับบีเอเอสเอฟ
          สำหรับบีเอเอสเอฟ เราสร้างเคมีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เราผสานความสำเร็จทางเศรษฐกิจ ร่วมกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพนักงานจำนวนกว่า 122,000 คนของกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟทุ่มเททำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าในแทบทุกอุตสาหกรรมและเกือบทุกประเทศทั่วโลก กลุ่มธุรกจขอ บีแอสเอประกอบไปด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มแมททีเรียล กลุ่มอินดัสเทรียลโซลูชั่นส์ กลุ่มเทคโนโลยีพื้นผิววัสดุ กลุ่มเคมีเพื่อสุขภาพและโภชนาการ และกลุ่มโซลูชั่นส์การเกษตร บีเอเอสเอฟมียอดขายมากกว่า 63 พันล้านยูโรในปี 2561 หุ้นของบีเอเอสเอฟได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่แฟรงก์เฟิร์ต (BAS) และ American Depositary Receipts หรือ ใบรับฝากหุ้นที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (BASFY) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอเอสเอฟได้ที่เว็บไซต์ www.basf.com