ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

          กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่ ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองและพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยแสดงศักยภาพในการออกแบบนำเสนอมุมมองและแผนการตลาด เพื่อพัฒนาต่อยอด แบรนด์ของตนสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างแข็งแกร่ง
          นอกจากจะรับสมัครผู้ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้ว เรายังคงเปิดกว้างให้ประชนชนทั่วไปที่ยังไม่เคยมี และอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วย
          โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานการออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น พร้อมแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ได้วางแผนไว้ ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ ตามเงื่อนไขการประกวดดังนี้
          เงื่อนไขการประกวด
          1. ประชาชนทั่วไป ที่มีแบรนด์เสื้อผ้า จำหน่ายในโลกออนไลน์ (อาทิ Facebook , Instagram) หรือยังไม่เคยมีแบรนด์ แต่กำลังมีแผนจะทำแบรนด์ของตนเอง
          2. ผู้ที่เข้าประกวดต้องส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าตามคอลเล็คชั่น ในแบรนด์ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น
          3. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวด วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562
          4. ปิดรับส่งผลงานการเข้าประกวดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
          5. ผลงานทั้งหมดต้องเป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์ของตนเอง หากพบว่าทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
          6. ผู้เข้าประกวดจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายทำรายการเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Social Media อาทิ Youtube และ Facebook ของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข
          7. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com หรือ Facebook Page Chinaworld Phahurat และส่งผลงานมาที่ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด สำนักงานชั้น 7 ที่อยู่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
          8. ในรอบสุดท้ายของการประกวด สามารถใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด ที่สนับสนุนสัดส่วน 50% และผ้าที่ทางแบรนด์เลือกให้เข้ากับการออกแบบของตัวเอง 50%
          ขั้นตอนการคัดเลือก
          1. ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 2 ส่วน
          ส่วนที่ 1 : ประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
          - ระบุชื่อแบรนด์สินค้าที่ใช้ในสื่อออนไลน์
          - ระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์
          - ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
          ส่วนที่ 2 : ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ / ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ / แผนธุรกิจโดยย่อ
          - ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ
          - ภาพรวมของธุรกิจ
          - ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์
          - การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
          - ข้อมูลคอลเลคชั่นและกลยุทธ์การขาย
          2. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562* โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสำนักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานชั้น 7 ศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวดเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) โทร. 02-226-3000 ต่อ 203 – 205
          3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ใน วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com / Facebook Page Chinaworld Phahurat
          4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในรอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกหา 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 5 กันยายน 2562
          5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานและอธิบายถึงแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ของตนได้เตรียมไว้ด้วยตัวเองในรอบ Head To Head เพื่อคัดเลือกหา 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 18 กันยายน 2562
          6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 4 ทีมสุดท้ายจะต้องสร้างสรรผลงานที่ทำการออกแบบขึ้นใหม่ 1 คอลเลคชั่น (จำนวน 4 ชิ้นงาน) และนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับนายแบบ นางแบบมืออาชีพต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
          การประกวดรอบตัดสิน : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
          ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ทีม ต้องเตรียมชุดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยโดยใช้วัสดุผ้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด กำหนด
          เงินรางวัล
          1. รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
          2. รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
          3. รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
          4. รางวัลที่ 4 รางวัลเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          *หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          กำหนดการประกวด
          วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
          วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
          วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อหา 20 แบรนด์สุดท้าย
          วันที่ 5 กันยายน 2562 รอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 8 แบรนด์สุดท้าย
          วันที่ 18 กันยายน 2562 รอบ Head To Head เพื่อคัดเลือก 4 แบรนด์สุดท้าย
          วันที่ 19 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสู่รอบชิงชนะเลิศ
          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซ้อมคิวการประกวด / Fitting
          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 การประกวดรอบตัดสินและแฟชั่นโชว์จากผู้เข้ารอบ 4 แบรนด์สุดท้าย