ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.ศรีปทุม บนเวที “China-ASEAN Education Cooperation Week 2019”

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีปทุม นำเสนอมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรูปแบบความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการประชุม China-ASEAN Education Cooperation Week 2019 ประเทศจีน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ ความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรูปแบบความร่วมมือกับต่างประเทศ ในเวทีการประชุม "China-ASEAN Education Cooperation Week 2019" ณ เมืองกุ้ยหยาง มลฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นประตูทางด้านการศึกษาของจีนและASEAN ภายหลังการนำเสนอ SPU ได้รับความสนใจจากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียสนใจที่จะมาทำความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในระดับสูงกับSPUด้วยกัน https://youtu.be/b2yxKP7cJXg