ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สร้างความสัมพันธ์! ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาพนักงาน อาคารสถานที่

          SPU สัมมนาพนักงานอาคารสถานที่ ประจำปี สานสายใย สร้างความรัก และความสัมพันธ์ที่ดีสู่การสนับสนุนองค์กร สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาพนักงาน สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน "COLORFUL NIGHT PARTY" ณ โรงแรมชลจันทร์ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
          ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง มีความคิดในเชิงบวก มีการทำงานในเชิงรุก และที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดี มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไปด้วย