ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Doctor Kid School โรงเรียนบ้านคุณหมอ จัดโครงการณ์ Pretest เข้าสาธิต ทดสอบและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็กเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ป1. สาธิต

          Doctor Kid School โรงเรียนบ้านคุณหมอ จัดโครงการณ์ Pretest เข้าสาธิต ทดสอบและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็กเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ป1. สาธิตจุฬา สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความมั่นใจให้เด็กๆก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ทั้งนี้ในการทดสอบ ทางโรงเรียนจะจำลองบรรยากาศคล้ายการสอบในสนามสอบจริง เพื่อให้เด็กๆคุ้นชินกับบรรยากาศในสนามสอบ ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถนำบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 มาเข้าร่วมทำการทดสอบได้ โดยปีนี้ การทดสอบ Pretest สาธิต จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 และ 14.00 น. ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถสมัครให้บุตรหลานเข้าร่วมการทดสอบ pretest เข้าสาธิตได้ที่ โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School 080-383-3522 ,
          Line: doctorkidschool www.doctorkidschool.com