ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ราชภัฏราช รวมใจพัฒนาท้องถิ่น ปลูกความจงรักภักดี รวมพลังสามัคคี สร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองบัญชาช่วยรบที่ 2 เทศบาลตำลบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสิงสาง จัดพิธีเปิดโครงการราชภัฏโคราชรวมใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม ปลูกความจงรักภักดี รวมพลังสามัคคี สร้างถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมนำอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 1,000 คน กล่าวปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ ต่อด้วยประธานในพิธีนำผู้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,110 ต้น บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา และ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน วันเขาซับพงโพด เพื่อสร้างพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป