ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มอบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร การอบรมพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์

          นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร "การอบรมพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อเนื่อง 5 ปี" โดยมีนักศึกษา จำนวน 53 คน เข้ารับการอบรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)