ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มันดีจริงนะ! โอกาสสุดท้าย…DEK62 เลือกเรียนที่ใช่ ไม่ต้องรอ TCAS บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม

          โอกาสสุดท้าย...DEK62 เลือกเรียนที่ใช่..ไม่ต้องรอ TCAS
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พรัอมรับทุน บัณฑิตพันธุ์ใหม่* ส่วนลด 50 %*
สนใจสมัครเรียนคลิ๊กเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSATLspc0bFdEtIOSPP2LyUIDoDwB8_VSUdnQJGdjl-MrfRg/viewform
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121 หรือ 0 2579 1111 ต่อ 3070