ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

โค้งสุดท้าย! เรียน ป โท เพียง 1 ปี หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม

          โค้งสุดท้าย... เรียน ป โท เพียง 1 ปี
"สร้างนวัตกรรมการสอนรองรับ NEW GEN"
ที่หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนใจสมัคร Click
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_wY-0_zCBox9C1OrJcEzxKhN1SEGCEOoE7KTm8J0ohRNJA/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 5791111 ต่อ 1198 และ 1356 หรือ 08 4702 4148