ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

STC บอกประโยชน์ที่ได้จากการ SPINOFF ขององค์การนาซ่าเพื่อนักบินอวกาศ

          ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ "ฟอรั่มวิชาการ" ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 7 "SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวนำฟอรั่มโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
          เมื่อองค์การนาซ่ามีแนวคิดที่จะนำยานอวกาศลงดวงจันทร์ การคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้นักบินอวกาศสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอวกาศได้จึงเริ่มขึ้น ได้แก่ อาหารแช่แข็ง ไมโครชิพ นิตินอลหรือโลหะจำรูป ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (Image Stabilization) นาฬิกาอัจฉริยะ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ ผลการวิจัยขององค์การนาซ่าเพื่อนักบินอวกาศและปัจจุบันได้ถูกนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมวลมนุษยชาติ นี่คือผลพลอยได้จากการก้าวข้ามชั้นบรรยากาศโลก (ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.siamtechno.ac.th/gallery.php?main_id=2017)