ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับวอล์ลสตรีทอิงลิช ประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมนโยบายเราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในยุค Thailand 4.0

          ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแมธทิว กิจโอฬาร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย ในการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ พื่อส่งเสริมนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในยุคสังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป