ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC

          คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC ระยะเวลา 2 วัน จัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่า 30 เทคนิคพิเศษเพื่อสามารถสร้างผลงานของตนเอง ตามแนวทาง Graphic Design Trend 2019 ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
          ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=graphic-design-for-social-media-with-photoshop-illustrator-cc
          หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณสารัชย์ เจี่ยภักดี โทร. 092-256-1570 e-mail : sarachaya.chi@mahidol.ac.th

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นักเรียน นักศึกษาในการออกแบบส่งผลงานในชั้นเรียนหรือประกวดเวทีต่างๆ และอาจารย์ที่ต้องผลิตสื่อการสอนในระบบ E-Learning รวมทั้งผู้ที่สนใจทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ด้านการใช้โปรแกรม Photoshop & Illustrator CC