ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครอาจารย์ภาควิชาการบริการทั่วไป 2ตำแหน่ง

          โอกาสดีมาแล้วคะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะอาจารย์ ม.ราม มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย "ตำแหน่งอาจารย์" ประจำคณะบริหารธุรกิจจำนวน2 อัตรา รายละเอียดดูในเอกสารข้างล่างนี้นะคะhttp://hrm.ru.ac.th/file/job/00085-3.pdf?fbclid=IwAR2U-bC77M8Rr531sbtUNkC0HWwV7iNOH3oTB190X3dHxGU2fyZ9GjcPn0M