ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้บริหาร กองกลาง มจพ. มอบนโยบาย “Green” สู่การปฏิบัติ

          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. มอบนโยบาย "Green" สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร โดยอาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลางได้มอบนโยบายการพัฒนากองกลางสู่สำนักงานสีเขียว และประกาศนโยบายสู่การปฏิบัติ บรรยากาศภายในงานได้มอบปิ่นโต สีสันสดใส เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มคิดเริ่มทำ "Green" จากสิ่งใกล้ๆ ตัวเรา ทั้งนี้สืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการ Green living "ชีวิตสีเขียว" โดยกองกลางได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายกองกลาง และยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน