ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2562

          Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA)
ประจำปี 2562
ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก
ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup recovery เบื้องต้นได้
ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2562 ดังนี้
เดือน กรกฏาคม 2562
เริ่มอบรมวันที่ 10 - 12 กรกฏาคม
ค่าอบรม 18,000 บาท / ท่าน
เดือน ตุลาคม 2562
เริ่มอบรมวันที่ 9 – 11 ตุลาคม
ค่าอบรม 18,000 บาท / ท่าน
          รายละเอียดเพิ่มเติม
          1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g และ 12c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
          2.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
          3.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
          4.ในการอบรม มี File E Book แจกให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
          5.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
          เงื่อนไขการชำระเงิน
          1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
          2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
          3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
http://www.thailandtrainingcenter.net