ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Dek62 หาที่เรียนอยู่เซมาทางนี้!!

          วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงอิสระ) รอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ
*รหัสวิชาเลือกสาขาการสร้างภาพยนตร์
- 9303 การสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
- 9304 ศิลปะการแสดงประยุกต์ ( Applied Performing Art)
*รหัสวิชาเลือกสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
- 9305 การออกแบบดิจิทัล ( Digital Design)
- 9306 การตลาดดิจิทัล( Digital Marketing)
น้องๆ ที่สนใจเรียนด้านนี้ ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จริง ลองที่นี่เป็นทางเลือก สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้-10 มิ.ย. 62
ตามลิ้งนี้ http://www.admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918