ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช รวมพลังทำความดี ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
          เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 "โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 140 ต้น ณ บริเวณเกาะกลางทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562