ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.5 เตรียมความพร้อมจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค

          สพร 5 จัดประชุมคณะกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค. จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ 25 สาขา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมี นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครรสชสีมา เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายละเอียดของข้อสอบและแนวทางการควบคุม การตัดสินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 90 คน