ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สร้างทักษะการทำงานแห่งอนาคต ได้ 4 ผู้นำทางความคิดในโลกยุคใหม่ร่วมเป็นอาจารย์รับเชิญ

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ประกาศเปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน นำร่องด้วยหลักสูตร "บริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation" (M.B.A. Business Innovation) และ "Data Science for Digital Business Transformation" (M.S. Digital Business Transformation) และ "Applied AI" ส่งมอบทักษะการทำงานที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตสู่คนไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
          โดยมี (จากที่ 2 จากซ้าย) คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ลูกคิด จำกัด, คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว THE STANDARD, คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์, อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมสนทนาในหัวข้อ Driving Organization with Future Skills ในงาน Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019 พร้อมคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ คุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล และคุณพิชญ์ สืบถวิลกุล 3 ผู้บริหารเว็บไซต์ SkillLane
          ผู้ที่สนใจหลักสูตร TUXSA (ทักษะ) ปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.SkillLane.com/TUXSA หรือ โทร. 081 996 7150 หรือ Line: @SkillLane หรือ อีเมล info@SkillLane.com